קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

מתי והיכן נערך המבחן הפסיכומטרי

 המועד האחרון בו ניגשת למבחן הפסיכומטרי

 המועד הבא בו ניתן לגשת למבחן הפסיכומטרי שוב

 מועד פברואר

 מועד יולי 

 מועד אפריל

 מועד אוקטובר

 מועד יולי

 מועד דצמבר

 מועד אוקטובר

 מועד פברואר

 מועד דצמבר

 מועד אפריל

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.