קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

ביטול הרשמה למבחן הפסיכומטרי

בכדי לבטל את ההרשמה למבחן פסיכומטרי עליך לפנות בדואר רשום למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה.

תשלום עבור ביטול הרשמה למבחן פסיכומטרי:
המרכז הארצי לבחינות והערכה גובה דמי טיפול בבקשה לביטול הרשמה באופן הבא:
עבור בקשה שתגיע למרכז הזימונים לפני מועד סיום ההרשמה, יגבו דמי טיפול בשיעור 15% מדמי הבחינה.
עבור בקשה שתגיע למרכז הזימונים אחרי מועד סיום ההרשמה לבחינה, יגבו דמי טיפול בשיעור 30% מדמי הבחינה. עבור בקשה שתגיע למרכז הזימונים לאחר מועדים אלו, יגבו דמי טיפול בשיעור 100% מדמי הבחינה (לא יהיה החזר כספי).

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.