קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

הרשמה מאוחרת למבחן הפסיכומטרי

גם לאחר שהסתיים מועד ההרשמה למבחן פסיכומטרי, בדרך כלל ניתן עדיין להירשם בהרשמה מאוחרת עד שבעה ימי עבודה לפני הבחינה.

בכדי לבצע הרשמה מאוחרת יש להתקשר למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה. לא ניתן יהיה לבחור איזור מבוקש להיבחן בו והשיבוץ יהיה בהתאם למקומות שיישארו פנויים.

התשלום למבחן פסיכומטרי בהרשמה מאוחרת הוא בשיעור של 150% מדמי ההרשמה הרגילים.

במקרים חריגים מאפשרים להירשם לבחינה גם ביום הבחינה עצמו. לצורך כך יש להתקשר עד שישה ימים לפני המועד של מבחן פסיכומטרי למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה ולוודא שהרישום אפשרי. התשלום עבור רישום למבחן פסיכומטרי במקרה כזה הוא 250% מדמי ההרשמה הרגילים. נוהל זה אינו מומלץ ונועד למקרי חירום בלבד.

אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים.

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.