קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

השפעת המבחן הפסיכומטרי על שיקולי הקבלה למוסדות אקדמיים

הציון במבחן הפסיכומטרי משמש יחד עם ציוני בחינות הבגרות כדי לקבוע את ציון הסכם שהוא הציון בעזרתו מסננים את המועמדים ללימודים אקדמיים. אוניברסיטאות שונות ופקולטות שונות, נותנות משקל משתנה לציון המבחן הפסיכומטרי ביחס לציוני הבגרות, כאשר השוני בא לידי ביטוי בדרך כלל במתן משקל מעט גדול יותר לבגרויות בתחומים מסויימים ביחס לשאר הבגרויות או לציוני פרקי החשיבה הכמותית והמילולית במבחן הפסיכומטרי ביחס לשאר הגורמים.

הבדל של מספר נקודות בודדות בציון הפסיכומטרי יכול להשפיע על אפשרות הקבלה או אי הקבלה של מועמד ללימודים אקדמיים בפקולטה בה הוא בחר ללמוד ולכן למבחן הפסיכומטרי ולהצלחה בו השפעה גדולה מאוד על סיכויי הקבלה ללימודים גבוהים.

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.