קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

שינוי מועד המבחן הפסיכומטרי

באם ברצונך לשנות את המועד של המבחן הפסיכומטרי אליו נרשמת, כל שעליך לעשות הוא להתקשר למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה או לשלוח אליהם מכתב רשום ולרשום בתוכו את הבקשה.

תשלום עבור שינוי המועד של מבחן פסיכומטרי:

הבקשה ששלחת הגיעה בטרם הסתיימה ההרשמה למועד אליו הינך רשום - באם הבקשה ששלחת תגיע למרכז הזימונים בטרם הסתיימה ההרשמה למועד אליו הינך רשום (המועד אותו הינך רוצה לשנות), שינוי המועד של מבחן פסיכומטרי יתבצע ללא תשלום נוסף.

הבקשה ששלחת הגיעה לאחר שהסתיימה ההרשמה למועד אליו הינך רשום - באם הבקשה ששלחת תגיע למרכז הזימונים לאחר שהסתיימה ההרשמה למועד אליו הינך רשום (המועד אותו הינך רוצה לשנות), שינוי המועד של מבחן פסיכומטרי יבוצע בתשלום של כ- 15% מדמי הבחינה.

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.