קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

מבנה המבחן הפסיכומטרי

מבחן פסיכומטרי מורכב מ-8 פרקים שלכל אחד מהם מוקצבות 25 דקות. הזמן לכל פרק משמש לפתרון אותו פרק בלבד ואין אפשרות לנצל זמן עודף כדי להתקדם או לחזור אחרוה לפרקים אחרים.

6 פרקים מתוך ה-8 הם פרקים המשמשים לקביעת הציון הפסיכומטרי והם מחולקים לשני פרקים בכל אחד מהנושאים:

פרקי החשיבה המילולית מורכבים מ-30 שאלות.

פרקי החשיבה הכמותית מורכבים מ-25 שאלות.

פרקי האנגלית מורכבים מבין 27 ל- 29 שאלות.

2 הפרקים הנותרים במבחן הפסיכומטרי נקראים פרקי פיילוט, הם עשויים להיות בכל אחד מהנושאים לעיל, והם משמשים ככלי להבטחת איכות המבחן וככלי להבטחת חישוב הציון היחסי במבחן. באמצעות פרקים אלה מתאפשרת בין השאר הדינאמיות של הבמחן המאפשרת לו להשתנות ממועד למועד. מחלקת המחקר והפיתוח של קידום עוקבת בהתמדה אחר פרקים אלה, יחד עם פרקי האמת של המבחן כדי לוודא שחומר הלימוד ורמת ההכנה של תלמידי קידום יהיו עדכניים תמיד.

שמונת הפרקים במבחן הפסיכומטרי, נפתרים ברצף ללא הפסקה ביניהם וללא סדר קבוע, כך שסך הכל המבחן הפסיכומטרי אורך 200 דקות (שהן שלוש שעות ו-20 דקות) ובמהלכו נפתרות כ-220 שאלות.

המבחן מתקיים ללא שימוש בסרגל, במחשבון, מילון או דפי טיוטה וניתן לעשות בו שימוש בעיפרון מחק ומחדד בלבד.

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.