קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

מה בודק מבחן פסיכומטרי ומאילו נושאים הוא מורכב?

מבחן פסיכומטרי מודד כישורים בשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. על פי המרכז הארצי בשלושת התחומים נבדקים כישורים הדרושים להצלחה של המועמד בלימודים אקדמיים.

תחום החשיבה המילולית

על פי המרכז הארצי, "בתחום החשיבה המילולית נבדקים העושר הלשוני, ההבנה של מושגים ושל היחסים ביניהם, כישורים לוגיים, והיכולת להבין קטעי קריאה ברמה אקדמית תוך הסקת מסקנות מהם. "

בפרקי החשיבה המילולית במבחן פסיכומטרי, נוכל למצוא את סוגי השאלות הבאים:

שאלות אוצר מלים – הבודקות את הידע וההיכרות עם מלים אקדמיות ספרותיות (שאינן נמנות בהכרח על שפת היום יום) ומשמעותן.

אנלוגיות – סוג שאלות המציגות לנבחן צמד מלים שיש למצוא קשר בין משמעויותיהן ואחר כך לזהות בתשובות צמד מלי ם המקיים קשר דומה בין משמעויותיהן.

החלפת אותיות - שאלות המציגות לנבחן ארבעה משפטים שבהם הוחלפו שלוש אותיות קבועות באותיות פ.ט.ל, כך שהוא נדרש לזהות את המלים ומתוכן את השורש שהוחלף ולמצוא את המשפט, המילה והשורש יוצא הדופן מבין ארבעת התשובות.

השלמת משפטים – שאלות המציגות משפט, מורכב בדרך כלל, שמתוכו הוצאו/נמחקו מספר חלקים. פתרון השאלה מצריך מציאת התשובה שבהצבת חלקיה למשפט תיתן משפט הגיוני.

הגיון – נושא מגוון יחסית המציג בעיות מילוליות הדורשות כישורים לוגיים שונים לפתרונן.

הבנת הנקרא – קטע קריאה או מספר קטעי קריאה באורכים שונים שאחריהם מופיעות שאלות הבודקות את מידת ההבנה של הקטע, מבחינת התכנים והמשמעויות שבו.

תחום החשיבה הכמותית

על פי המרכז הארצי, "בתחום החשיבה הכמותית נבדקות היכולות להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים כדי לפתור בעיות בעלות אופי כמותי, והיכולת לנתח נתונים המוצגים בצורות שונות, כגון טבלאות ותרשימים."

בפרקי החשיבה הכמותית נמצא שאלות העוסקות בתחומים כגון: אלגברה, גיאומטריה, בעיות תנועה, הספק, אחוזים ובעיות מילוליות שונות הדורשות שימוש בכלים כמותיים לפתרונן.

תחום האנגלית

על פי המרכז הארצי, "בתחום האנגלית נבדקת מידת השליטה בשפה האנגלית , כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעים ברמה אקדמית והבנתם. "

בפרקי האנגלית נמצא שלושה סוגים עיקריים של שאלות:

השלמת משפטים – שאלות בהן מופיע משפט ובו חסרה מילה שאותה יש להשלים על ידי הבנת המשפט ומשמעות המלה החסרה.

ניסוח מחדש – שאלות בהן יש למצוא משפט באנגלית שעבר ניסוח מחדש כך ששמר על משמעותו בצורה המדויקת ביותר, מבין 4 משפטים שהם ניסוחים אפשריים של המשפט.

הבנת הנקרא – בדומה לשאלות המופיעות בפרקי החשיבה המילולית, גם כאן מופיע קטע קריאה ואחריו שאלות הבודקות את רמת ההבנה של תוכנו.

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.