קידום לך תצטיין
קידום לך תצטיין - קורס פסיכומטרי

פסיכומטרי - על המבחן

כלי העזר המותרים לשימוש במבחן פסיכומטרי

לא רבים הם כלי העזר המותרים לשימוש במהלך המבחן הפסיכומטרי. כל נבחן רשאי להיכנס למבחן עם עפרון מספר 2, מחק, אוכל ושתיה בלבד. אסור להשתמש במבחן הפסיכומטרי במחשבון, סרגל, מילונים ודפי טיוטא. את החישובים ניתן לעשות בחוברת המבחן בלבד.

תלמיד קידום
אם זו כניסתך הראשונה לאתר יש להזין בשם המשתמש ובסיסמה את מספר תעודת הזהות שלך.